ตามรอยมัมมี่

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง32101

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง ประวัติศาสตร์สากล รหัสวิชา ส 32102

อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ อรววรณ กองพิลา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อต้องการศึกษามัมมี่มีความเป็นมาอย่างไร

2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดมัมมี่
3.เพื่อศึกษาว่าชาวอียิปต์มีความเชื่อต่อมัมมี่อย่างไร

คำถาม
1.มัมมี่มาจากคำว่าอะไร
2.ทำไมชาวอิยิปต์ถึงต้องทำมัมมี่
3.มัมมี่มีความหมายว่าอย่างไร
4.มัมมี่มีกี่ประเภทอะไรบ้าง
5.ขั้นตอนการทำมัมมี่มีกี่ขั้นตอนอะไรบ้าง

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น